Det er bedre-vitser - Side 2 av 2 - Humoristen.no

Det er bedre-vitser

Mange vitser som starter på «det er bedre».

En dram i timen?

Det er bedre med en dram timen enn en time i Drammen.

Stikke nesa

Det er bedre å stikke nesa i andre sine saker enn å stikke andre sine saker i nesa.

System

Det er bedre å ha system i rotet enn å ha rot i systemet.

Ølen

Det er bedre med en time i Ølen, enn en øl i timen.

Penger

Det er bedre med penger uten konto, enn konto uten penger.