På arbeid - Side 2 av 2 - Humoristen.no

På arbeid

Alt kan skje på arbeidsplassen.

Teamwork

Fungerer teamwork på din arbeidsplass?

Skiltreparasjon

Det er godt å kunne stole på sine arbeidskolleger. Teambuilding? HMS?

Politipause

Røyke og drikkepause hos politiet.

Sveisemaske

Sveisemaske er viktig å ha.

Stillas

Er det dette vi kaller kreativ stillas?

Støvmaske

Støvmaske og vernebriller trenger vel ikke å være så komplisert?

Hekk

Klipping av hekk.

Hjelm

Advarsel! Bruk alltid hjelm!