Jon - Humoristen.no

Jon

Alle barna vasket stuen unntatt Jon, han vasket do’n.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply