Homofil på Mount Everest

Nyhetsankeret skal til å fortelle om den første blinde på Mount Everest, men forsnakker seg sier den første homofile

Kommentarer