Hanne - Humoristen.no

Hanne

Alle barna brukte kjele, unntatt Hanne, hun brukte panne.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply