Hanne - Humoristen.no

Hanne

Alle barna gikk på skøyter unntatt Hanne, hun gikk i vannet.

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply