Gatebråk

– Hva er alt det bråket på gata?
– En lada som har satt seg fast i en tyggis.

Kommentarer