Frode

Posted on D-FTags 43

Ale barna hade stort hode, unntatt Frode, han hadde giga hode.

Kommentarer