Forsøk på å fly - Humoristen.no

Forsøk på å fly

Forsøk på å fly

Menneskene har gjort mange forsøk på å fly, her er et av de.

Forsøk på å fly

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply