Even

Posted on D-FTags 49

Alle barna var på fotball-kamp, unntatt Even, han så alltid på TV’en.

Kommentarer