Drillo på husjakt

Hvorfor ville ikke Drillo kjøpe huset?
Svar: Åge Hareide.

Kommentarer