Bjeller

Hvorfor har kua bjeller?
Svar: Hornet virker ikke.

Kommentarer