Beskyttelse mot stormen Rita

Plater for å beskytte butikken mot stormen Rita: 200 $
Tilbehør for å henge opp platene: 50 $
Bruke din utdanning til å henge platene opp på feil side av vinduene: Ubetalelig.

Beskyttelse mot storm

Kommentarer
Beskyttelse mot storm