Airbag? - Humoristen.no

Airbag?

Airbag

Rudolf, er det en airbag eller har svelget en tyggegummi igjen?

Airbag

Kommentarer

Gi din stemme!

0 0

Leave a Reply